Istočna Azija
Najveća regija Azije

1/3 površine regije pripada Kini

Deli se na 2 podregije 1) Kina, Severna Koreja (siromašnije)

                                    2) Japan, Tajvan, Južna Koreja (bogatije)

Iako je visoke planine, visoravni i pustinje čine izolovanom, regija ipak ima povoljan geografski položaj jer izlazi    na više ivičnih mora

Veća ivična mora : Japansko, Žuto, Istočnokinesko, Južnokinesko...

Reljef – obale su izuzetno razuđene, pogotovo na jugu regije

Severne obale su niske, nastale rečnom akumulacijom, pa su muljevite i peskovite

Južne obale su strme sa mnogim zalivima

Reljef čine : pustinje (Gobi, Takla Makan), ravnice (Kineska, Mandžurija), visoravni (Tibet) i planine
                                                                        Reljef Istočne Azije
                               Pustinja Gobi
                                                                                             Čuveni mongolski šator Ger u pustinji Gobi

Klima – najveći deo regije ima kontinentalnu klimu

Severni deo (Mandžurija) ima izrazito kontinentalnu klimu

Zimi sa kopna na more duvaju hladni i suvi vetrovi, a leti sa mora kišni monsuni

Monsuni imaju velik uticaj na klimu regije

Na klimu takođe utiču i morske struje : Kurošio (topla) i Ojašio (hladna)

Zimi prema severu temperatura naglo opada zbog kontinentalne klime

Količina padavina opada od juga prema severu

Na Japanskim ostrvima se u smeni monsuna javljaju tajfuni

Hidrografija – reke su od velikog značaja iako često dolazi do velikih poplava

Vodostaj reka je kolebljiv, zimi nizak, leti visok zbog padavinai otapanja snega

Najveće reke : Jangcekjang (duga reka), Hoangho (žuta reka), Sikjang(biserna reka)

Vegetacija – zbog klime se od juga prema severu smenjuju zimzelene šume, listopadne šume i četinari

Ova regija ima više stanovnika neko bilo koja druga regija na svetu
                     Potala palata u Lasi, Tibet

Najbrojniji narod je Han (Kinezi)

Raznovrsna prirodna bogatstva su osnov za razvoj privrede
                                                                                                              Terasasta polja u Tibetu
Država Čosun se raspala posle II svetskog rata na Severnu i Južnu Koreju
          Ovako danas izgleda granica Severne Koreje
Korejski rat trajao je od 1950. do 1953. godine

Najrazvijenija država je Japan
                                                                      Lasa, glavni grad Tibeta

                                           Tibet

                                                                                                                        Potala palata
                            Pjongjang, glavni grad Severne Koreje

                     Seul, glavni grad Južne Koreje
                                                                                                                         Seul noću
                                       Ulice Seula
                                                                                                          Tajpej, glavni grad Tajvana
                                   Tajpej noću