Španija

Reljef : planinski sistemi – Pirineji, Iberske planine, Kantabrijske planine, Betijske planine

Najviši vrh je Teide (3715m) na ostrvu Tenerife, njviši vrh kontinentalnog dela je Mulasen (3481m) na Betijskim planinama

U centralnom delu je visoravan Mezeta

Na jugozapadu je nizija Andaluzija, na severoistoku nizija Aragonija

Španija je jedina zemlja Južne Evrope koja leži na 2 kontinenta, njoj pripada Seuta koja se nalazi sa Afričke  strane  Gibraltara

Gibraltarski moreuz spaja Atlantski okean i Sredozemno more, širok je 14 km

Klima : na Mezeti je oštra kontinentalna, na Sredozemlju sredozemna, na Pirinejima planinska i na SZ okeanska

Španija je najveći proizvođač banana u Evropi

Na severu su 2 čuvene pokrajine Katalonija i Baskija

Veće reke su : Taho, Ebro, Gvadijana, Gvadalkivir, Duero

Kroz niziju Andaluziju teče reka Gvadalkivir, a kroz Aragoniju reka Ebro

Španija je kraljevina

Glavni grad je Madrid, a ostali veći su : Barselona, Sevilja, Saragosa, Valensija

Nacionalna struktura : Kastiljci 66%, Katalonci 17%, Galiciji 8%, Baskijci 2%, Romi 2%

Jezici : španski, katalonski, baskijski, galicijski

U prošlosti Španija je bila velika kolonijalna sila, u njihovom posedu je bila skoro cela Južna Amerika

Po nekim istoričarima Kristifor Kolumbo je rođen u Barseloni

Razvijen turizam, turisti obilaze veće gradove, Tenerife, Baleare ( Majorka, Ibica)

Simboli Španije su korida i flamenko


Ukoliko želiš da pogledaš prezentaciju sa časa, evo je ispod :