Severna Evropa


Države – Norveška, Švedska, Finska, Danska i Island
                           Karta Evrope, zelenom bojom obeležene su države Severne Evrope

2 poluostrva : Skandinavsko ( Norveška i Švedska ) i Jiland (Danska)

Polarni dani i polarne noći ( Hamerfest 13.05.- 30.07. 79 dana )

Hamerfest je najsevernije naseljeno mesto Evrope
                                                   Ponoć za vreme polarnog dana u Hamerfestu

                                          Podne za vreme polarne noći u Hamerfestu

U severnim delovima regije česta pojava je polarna svetlost koja se noću može videti na nebu

                                                           Polarna svetlost iznad Hamerfesta

Velika raznolikost prirode :

   Danska – listopadne šume,

   Švedska – četinari

   Fjeldovi (puste planinske površi) – Skandinavija i Island

   Island – vulkani i gejziri

   Finska – jezera

   Šere – ostrvca na planinskim rekama

Skandinavske planine i pribaltičke nizije

Morenski reljef

Nivo mora je bio 120 m niži do pre 10.000 godina

Posle otapanja leda ostale su ledničke doline, kada se u njih uvuklo more nastali su fjordovi (manji zalivi)

Najveći fjord je Sogne u Norveškoj ( dubok do 1208m, a dug 204 km)

Klima je ublažena u odnosu na druga mesta iste gografske širine

Resursi – voda : reke sa velikim hidroenergetskim potencijalom

    Norveška 100% el. energije proizvodi u hidroelektranama

    Švedska i Finska imaju najviše jezera na svetu

    Island je 1. u svetu po rezervama pitke vode

    Island je bogat geotermalnim resursima

    Rude : gvožđe, titan, cink, olovo

    Drvo : 43% Skandinavije je pod šumom

    Švedska i Finska su najpokrivenije šumom na svetu

    Nafta i gas : Norveška ima najviše rezervi

Jedino Danska ne oskudeva plodnim zemljištem (55%)

More je bogato ribom – bakalar, skuša, haringe (Norveška, Island, Danska)


Većina naroda pripada germanskoj grupi ( Šveđani, Danci, Norvežani, Islanđani i Farani)

Ugrofinskoj grupi pripadaju Finci i Sami (Laponci)

Većina stanovnika je raspoređena južno od 60 SGŠ, dok severnije žive samo duž obala mora

Većina stanovnika Severne Evrope živi u gradovima

Porast broja stanovnika je mali

Gustina naseljenosti je mala ( 17 st./km2 )

Sami žive na severu Norveške, Švedske i Finske, a bave se gajenjem irvasa

Privreda – vade rudu gvožđa, proizvode : čelik, rezanu građu, celulozu, papir, električnu energiju

Razvijene su : mašinska industrija, brodogradnja, hemijska industrija i proizvodnja mobilnih telefona

Nacionalni dohodak (23000$) je 10 puta veći od našeg

Aktivno sarađuju u mnogim oblastima ( SAS pripada Nor. Šved. i Danskoj)

Imaju puno povlastica zbog visokih poreza Ravnopravnost žena i muškaraca je najveća na svetu