Italija

Deli se na 3 prirodne celine :


1) Apeninsko poluostrvo sa Sicilijom i Sardinijom

2) nizija oko reke Po

3) Alpi

Italija nije isto što i Apeninsko poluostrvo, nego je veća

Na severu su Alpi, na Apeninskom poluostrvu Apenini

Najveća nizija je Padska nizija ( oko reke Po )

Najviši vrh Italije je Monte Bianco (4807m), Gran Paradizo (4061m), a Apenina Korno Grande na planini  Gran Saso (2914m)

Alpi su danas prepreka samo u klimatskom smislu

Severna Italija je u prošlosti bila zbog Alpa orijentisana ka istoku

Postoji veći broj vulkana,veći su : Etna (3263m), Vezuv (1186m),
Stromboli, Vulkano

Na Alpima postoji veliki broj jezera, najveće je Garda ( kod Breše )

Klima je u većem delu sredozemna, a na Alpima planinska

Zbog pravca pružanja Alpa i Apenina većina reka pripada Jadranskom
slivu
 
Najveća reka je Po, ostale veće su : Taljmente, Pijave, Breata, Adiđe,
Savio, Peskara

Ligurskom i Tirenskom slivu pripadaju : Tibar, Arno, Gariljano, Sele

94% stanovništva čine Italijani, najviše manjina čine Austrijanci i
Slovenci

Sever je privredno razvijeniji, na jugu je zastupljena poljoprivreda

Glavni grad je Rim, veći gradovi su : Venecija, Đenova, Milano, Torino,
Napulj, Bari, Palermo, Firenca

Zbog strmih i kamenitih obala slabo je razvijen morski turizam

Turisti najviše obilaze : Veneciju, Rim, Veronu, Torino, jezera Garda,

Ladoga i Mađore, kao i ski centre na Alpima

Ukoliko želiš da pogledaš prezentaciju sa časa, evo je ispod :