Grčka        (PREZENTACIJU SA ČASA MOŽETE POGLEDATI U DNU STRANICE)

Najveća država na Balkanskom poluostrvu

Najrazuđenija država Evrope,ima preko 3000 ostrva, najveće je Krit

                                                                                       Grčka
Najviši vrh je Olimp (2918m) na Rodopima


Olimp

Nizije : Atinska, Aragonska, Solunska, Trakija

3 najveća poluostrva su : Peloponez, Halkidiki, Atika


Klima je sredozemna

Planina Pind je pluviometrijska granica, zapadni deo prima više padavina

Sve veće reka dolaze iz susednih država, a one su : Marica, Vardar, Struma, Mesta

Jezera : Ostrovsko, Bešičko, Kostursku, Dojransko, Prespansko

1896. godine održane prve olimpijske igre

Na poluostrvu Atos nalazi se Sveta Gora i manastir Hilandar

Čuveni su po svojoj istoriji, nauci i filozofima

Glavna privredna grana je turizam

                                                                       Jedna od grčkih plaža

                                                                        Ostrvo Santorini

Simboli Grčke su : sirtaki, buzuki, baklava, giros, istorijski hramovi

Najveće luke su Pirej i Atina

                                                                                    Akropolj

                                                                           Buzuki
                                                                                                                                            Giros