Bugarska

- Nalazi se na granici Evrope i Azije

- Najviše planine pripadaju Rodopima ( Rila, Vitoša,  Pirin )

- Najviši vrh je Musala (2925m), inače najviši na    Balkanskom poluostrvu

- Stara planina (Balkan) se pruža do Crnog Mora i deli sever Bugarske od doline Marice i sprečava prodor hladnih vazdušnih masa sa severa

- Najgušće naseljeno i plodno područje je Gornjotrakijska nizija

- Severno od Balkana nalazi se Dunavska                   ravnica  (Ludogorje)

- U gradu Ruse je jedini most na Dunavu u Bugarskoj

- Zastupljena su 3 tipa klime : izmenjena mediteranska, planinska i umereno-kontinentalna

- Glavni grad je Sofija

- Glavna luka je Burgas

- Najveći proizvođač ruža, dolina ruža se nalazi oko grada Kazanlik

- Sve veću ulogu u privredi ima turizam

                 Berba ruža kod Kazanlika

                   Rila i vrh Musala (u sredini)
                 Most na Dunavu, grad Ruse

                                    Sofija

            Letovalište Sunčev Breg, Crno more                         Polje ruža kod Kazanlika

                            Reljef i reke Bugarske

                 Reka Marica pored grada Plovdiv     Na mostu u gradu Ruse je granica sa Rumunijom
                                  Centar Sofije

            Katedrala Aleksandar Nevski u Sofiji