U 6. razredu najviše se izučava regionalna geografija Evrope. Gradivo je veoma zanimljivo, ali sa puno informacija kako o kontinentu tako i o pojedinim državama. Mnogim učenicima je najteži deo snalaženje na geografskoj karti. Ove stranice će vam pomoći da savladate geografsku kartu Evrope i karte evropskih regija, pa i pojedinih država. Ovde ćete pročitati i neke informacije koje možda nećete čuti na času, a vezane su za države koje obrađujemo na času. Potražite temu koja vas zanima u navigaciji sa leve strane.

Osnovni podaci o državama JUŽNE EVROPE nalaze se OVDE