- Kretanje Zemlje oko Sunca naziva se revolucija

- Zemljina putanja ima oblik elipse i zove se ekliptika- Zemlja napravi jedan krug oko Sunca za 365 dana i 6 časova

- Zemljina osa je nagnuta 66,5 stepeni

- 21. marta i 23. septembra – granica između dnevne i noćne polulopte prolazi kroz polove, obdanica i noć  
   traju  jednako, tada je ravnodnevica.

- 21. juna – obdanica je najduža, tada je dugodnevica

- 22. decembra – noć je najduža, tada je kratkodnevica- Na paraleli 66.5’ SGŠ kada je dugodnevica, je polarni dan, a kada je kratkodnevica- polarna noć

- Godišnja doba se smenjuju jer je Zemlja nagnuta i taj pravac zadržava i prilikom revolucije

- 21. marta na severnoj polulopti počinje proleće

- 21.juna – leto

- 23. septembra – jesen

- 22. decembra – zima

- Na južnoj polulopti godišnja doba su obrnuta nego na severnoj ( na primer leto počinje 22. decembra )

- Podnevna visina Sunca na severnoj polulopti najviša je 21. juna, a najniža 22. decembra