Početna‎ > ‎5. razred‎ > ‎

Kartografija

Kartografija je nauka koja se bavi izučavanjem geografskih karata, njihovog sadržaja, načina kartografskog izražavanja, izrade, sastavljanja i korišćenja karata.
Naziv je novijeg porekla i koristi se tek od kraja 19. veka. Naziv potiče od grčkih reči KARTEO (list hartije) i GRAFPO (pisati, crtati).
Geografska karta je umanjeni grafički prikaz Zemlje ili jednog njenog dela, na ravnoj površini.
Veruje se da je najstarija geografska karta ustvari crtež iz Mesopotamije koji datira iz 2300. godine pre nove ere. Na njoj su prikazana dva naselja,  reka  koja protiče između dve planine i deltom se uliva u more.


                                                           
                                                                    Najstarija karta na svetu

Prva karta koja je imala ucrtane meridijane i paralele bila je feničanska karta Marina iz Tira (70.-130. god.)

Prva štampana karta bila je karta sveta u enciklopediji seviljskog biskupa Isidora (570.-636), a koja je štampana u Augsburgu 1472. godine.Stranica enciklopedije sa kartom SvetaPrva štampana karta Sveta
 
U 16. veku Gerard Merkator je uveo pojam "Atlas" za zbirku geografskih karata, a taj pojam se i danas koristi.

Na geografskim kartama reljef se može prikazati različitim metodama. Reljef je izgled zemljišta,, a šta je nadmorska visina, relativna visina, depresija ili kriptodepresija pogledaj OVDE