Svi petaci (a i oni koji to nisu) u ovom delu sajta mogu pronaći oblast u navigaciji (levo) koja ih interesuje. Oblasti su vezane za gradivo 5. razreda koje se obrađuje na času. Sa svakom novom lekcijom pojaviće se i stranica sa tom temom.